020 - 686 80 80

Aan de hand van de informatie over de circulaire economie, die wij onlangs van MVO Nederland ontvingen, hebben wij onze bedrijfsvoering getoetst. Uit de informatie van MVO Nederland blijkt dat er veel elementen van de circulaire economie in het “DNA” van ons bedrijf zitten.

De definitie van circulaire economie is, dat grondstoffen, materialen, producten, menselijk talent en creativiteit optimaal worden benut. Kort gezegd, er wordt zo min mogelijk verspild.

Dit gedachtegoed past helemaal bij Intersafe en haar medewerkers. Maar wat betekent dit concreet en wat doen wij hiermee?
Een aantal voorbeelden waar wij als Intersafe circulair werken zijn:

1. Intersafe heeft haar bedrijfsvoering afgestemd op het gebied Groot-Amsterdam. Het is onze stellige overtuiging dat deze ‘local-for-local’ benadering voordelen biedt in commercieel en sociaal aspect. Door deze overtuiging hebben wij een 100% elektrische wagenpark opgezet.
Onze werkwijze in de mobiele surveillance is volledig gericht op 100% elektrisch vervoer. De energie, die wij hiervoor gebruiken, is volledig groen.

2. Binnenkort worden er zonnepanelen geplaatst op het dak van ons bedrijfspand, om zo bij te dragen aan het aanleveren van hernieuwbare energie.

3. Onze bedrijfsvorm is omgebogen naar een flexibele bedrijfsstructuur (zelfsturende teams). Hiermee worden de talenten en rollen van onze collega’s volledig benut. De creativiteit en innovatie wordt op deze wijze gestimuleerd. Immers, door in teams te werken, worden ideeën versterkt en twee weten er meer dan een!

4. Kennis in het bedrijf wordt gedeeld, niet alleen in de teams, maar ook in onze interne security academy. Daar worden cases, die zich in de praktijk voordoen, omgebogen naar ervaringen delen en kennis overbrengen. Maar ook extern maken wij graag gebruik van de kennisoverdracht. Zo zijn wij regelmatig te vinden bij de koplopergroep “Slim en Schoon door de Stad”. Hier delen wij ervaringen met ondernemers in Amsterdam, vooral op het gebied van duurzaam vervoer. Ieder kwartaal dragen wij ons steentje bij aan de Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche door middel van een werkgroep, die opleidingen binnen de branche stimuleert.

5. Via een inzamelingsprogramma, waar wij aan meewerken, worden batterijen en accu’s gerecycled. Printer cartridges en oude mobieltjes worden ingenomen en gerecycled. De opbrengsten hiervan stromen terug naar goede doelen, zoals bijvoorbeeld de Stichting AAP.

6. Bij het ontwerp en de keuze van beveiligingstechniek wordt gekeken naar de wensen van de klant. Zo kunnen wij onze producten afstemmen op de situatie en op een zo lang mogelijke levensduur van de gekozen producten (kwaliteit). Om de levensduur van de producten te waarborgen hebben wij een eigen onderhoudsdienst en is ons beleid er op gericht om de geleverde producten te repareren en hergebruiken