020 - 686 80 80

Elektronisch toegangsysteem met cameratoezicht

Amsterdam kent een groot aantal wooncomplexen waar dit probleem speelt. Hoe luxe het complex ook is, vaak beperkt de beveiliging zich tot wat het Bouwbesluit vermeldt. In de meeste gevallen is dat onvoldoende. Veel wooncomplexen in de hoofdstad hebben meerdere ingangen. Naast de hoofdingang gaat het ook om de toegang vanuit de (fietsen-) berging, parkeergarage, (binnen-) tuin en achteringang. Iedereen die over een (uitgeleende) sleutel beschikt, kan zichzelf entree verschaffen tot de gezamenlijke ruimten. Veel VVE’s vragen zich af wat zij kunnen doen om de veiligheid voor de bewoners te waarborgen en zijn op zoek naar een betaalbare oplossing.

ARAS en Intersafe bieden die oplossing door sloten voor algemeen gebruik elektronisch te maken en te beveiligen met cameratoezicht van UNV. Met het Phera-toegangssysteem kan altijd worden nagegaan wie van de deuren gebruik maakt. Bij eventueel misbruik kan de ‘tag’ ongeldig worden gemaakt. Omdat het toegangssysteem in de cloud draait, hoeft niet te worden geïnvesteerd in een PC en het beheer en onderhoud daarvan. De installateur doet het beheer op afstand en neemt zo de zorgen van de VVE uit handen.

De kosten voor deze oplossing van ARAS zijn beperkt, terwijl met Phera toch een hoog niveau van veiligheid wordt geboden. Het systeem is gebruikersvriendelijk en biedt veel privacy. Dat ligt bij toegang tot woningen vanzelfsprekend gevoelig. Zelfs beheerders kunnen de camerabeelden niet zomaar bekijken. Daarvoor zijn twee personen aangewezen, die gezamenlijk moeten inloggen.

Veiligheid voor bewoners van appartementen

De ervaring in andere wooncomplexen, die inmiddels zijn uitgerust met het toegangssysteem van Phera en cameratoezicht van UNV, is dat bewoners vooraf soms bedenkingen kunnen hebben tegen het elektronisch maken van de sloten van algemene toegangsdeuren, maar dat zij na installatie al snel de voordelen ervaren. Op verzoek kan ook het slot van hun voordeur elektronisch worden gemaakt. Dat vraagt wel om driepuntsvergrendeling. Het cameratoezicht kan worden beperkt tot de ‘hotspots’ in het complex, maar het systeem is ook eenvoudig uit te breiden als dat nodig is.

Intersafe is in Amsterdam en omgeving dé specialist op het gebied van beveiliging van objecten. In overleg met de VVE kan voor ieder complex een voorstel voor een elektronisch toegangssysteem worden uitgewerkt dat aan de bewoners wordt voorgelegd. Naast de veiligheid is er nóg een reden waarom die er blij mee zullen zijn: de entree kan zo worden ingeregeld dat de buitendeur automatisch opengaan na het aanbieden van een geldige tag. Dat is ideaal als je na het doen van boodschappen met je handen vol thuiskomt!

Graag adviseren wij u over zaken die met uw veiligheid te maken hebben. Maak uw keuze uit de verschillende mogelijkheden.

020 - 686 80 80

Informeer mij vrijblijvend over de beveiliging van ons wooncomplex.