020 - 686 80 80

U kunt niet vroeg genoeg beginnen met het voorkomen van brand en het treffen van maatregelen om adequaat te handelen wanneer er onverhoopt toch brand zou uitbreken. Als eigenaar of gebruiker van een pand bent u wat brandbeveiliging betreft ook gehouden aan wettelijke regels en geldende normen. De specialisten van Intersafe houden zich hier dagelijks mee bezig. Wij nemen onze opdrachtgevers de zorgen omtrent brandbeveiliging uit handen en adviseren graag welke preventieve maatregelen, brandmeldinstallatie en opvolging van brandmeldingen geschikt zijn voor uw specifieke situatie.

Brandbeveiliging met behulp van een brandmeldinstallatie

De basis voor brandbeveiliging wordt gevormd door de brandmeldinstallatie. De keuze voor het juiste systeem, installatie en professioneel beheer helpt om een beginnende brand direct te signaleren en daar naar te handelen. De normen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen zijn vastgelegd in de norm NEN 2535. De specialisten van Intersafe adviseren u graag.

Brandbeveiliging met rookmelders en blusmiddelen

Naast een betrouwbare brandmeldinstallatie en het professionele beheer ervan levert Intersafe ook andere producten voor brandbeveiliging. Zo kunnen rookmelders bijdragen aan het tijdig waarschuwen bij calamiteiten. Kleine blusmiddelen helpen om een beginnende brand te bestrijden. Wij kunnen in uw pand brandblussers installeren, zowel schuimblussers als poederblussers, evenals haspels en blusdekens.

Vluchtrouteaanduiding en nooduitgangen

Vluchtrouteaanduiding moet voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 6088 en de NEN-EN 1838. Hierin staan de eisen met betrekking tot de symbolen, kleuren, afmetingen en zichtbaarheid.

Met behulp van de vluchtrouteaanduidingen van Intersafe worden de vluchtroutes en de nooduitgangen aangegeven.

Leverancier van vluchtrouteaanduiding in Amsterdam

Wilt u meer informatie over vluchtwegen of zoekt u een leverancier van vluchtrouteaanduiding en nooduitgangen in Amsterdam? Neem dan contact met ons op via het centrale telefoonnummer 020-686 8080 of laat uw gegevens achter via ons contactformulier zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Brandveiligheid

Intersafe doet alles aan brandveiligheid: preventie, zo snel mogelijk signaleren als er onverhoopt toch brand zou uitbreken, en adequate opvolging en bestrijding.

Installatie brandmeldsysteem

Een goede brandmeldinstallatie signaleert een brand tijdig, zodat er direct actie kan worden ondernomen voor brandbestrijding en om de medewerkers en goederen veilig te stellen.

Beheerder brandmeldinstallatie

U kunt vertrouwen op uw brandmeldinstallatie als deze professioneel wordt beheerd. De beheerder is het aanspreekpunt voor de brandweer bij brand, calamiteiten en bij alarm.

Graag adviseren wij u over zaken die met uw veiligheid te maken hebben. Maak uw keuze uit de verschillende mogelijkheden.

020 - 686 80 80

Informeer mij vrijblijvend over brandbeveiliging.