020 - 686 80 80

Het alarm van de brandmeldinstallatie waarschuwt de bedrijfshulpverlener, die de ontruiming van het gebouw in werking stelt door het indrukken van de handmelder. Ook het waarschuwen van de brandbestrijdingsorganisaties wordt door dit alarm in werking gezet. Voor optimale brandveiligheid is het bovendien mogelijk dat de brandmeldinstallatie een automatische blusinstallatie aanstuurt.

Brandveiligheid op basis van NEN normen

De normen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen zijn vastgelegd in de norm NEN 2535. Een ontruimingsinstallatie heeft als hoofddoel om na detectie van een brand (automatisch dan wel handmatig) de locatie zo spoedig mogelijk te ontruimen.

Een ontruimingsinstallaties kan op twee manieren worden uitgevoerd, te weten:
- Ontruimingsinstallatie type A (gesproken woord).
- Ontruimingsinstallatie type B (slow whoop signaalgevers).

Brandveiligheid is gebaseerd op normen. Voor een ontruimingsinstallaties zijn de normen waaraan de installatie moet voldoen vastgelegd in NEN 2575. Deze norm sluit aan op de eerder genoemde norm voor brandmeldinstallaties.

Programma van Eisen voor brandveiligheid

Om tot een juiste brandmeldinstallatie / ontruimingsinstallatie te komen, dienen de uitgangspunten voor de brandveiligheid vooraf in een Programma van Eisen te worden vastgelegd. Hierin staat onder andere waar de installatie aan moet voldoen. Het Programma van Eisen wordt veelal verplicht gesteld door een zogenaamde eisende partij, dit kan de brandweer zijn, maar ook bijvoorbeeld de assuradeur.

Intersafe kan u op het gebied van brandveiligheid veel zorg uit handen nemen met een voorstel voor de juiste, gecertificeerde, brandmeldinstallatie / ontruimingsinstallatie, zodat u verzekerd bent van een goede brandbeveiliging die zijn werk doet op het moment dat het nodig is. Meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020-686 8080 of laat uw gegevens achter via ons contactformulier zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Graag adviseren wij u over zaken die met uw veiligheid te maken hebben. Maak uw keuze uit de verschillende mogelijkheden.

020 - 686 80 80

Informeer mij vrijblijvend over brandveiligheid.