020 - 686 80 80

ZAAM gunt aanbesteding aan Intersafe

donderdag 8 april 2021

Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs is het bevoegd gezag van 23 scholen in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Deze scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. ZAAM bestaat uit herkenbare scholen met een eigen gezicht en met een sterke binding met de omgeving. Het zijn kleinschalige scholen met oog voor de individuele leerling. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt zo veel mogelijk bij de individuele scholen. Zo krijgen de scholen de ruimte hun eigen identiteit vorm te geven.

In 2020 heeft ZAAM een openbare aanbesteding in de markt gezet met als doelstelling om de meldkamer- en alarmdiensten voor alle scholen (en bijbehorende locaties) en het bestuursbureau optimaal in te vullen. Het gunning criteria is de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Na een gedegen beoordeling van de stukken heeft ZAAM de gunning aan Intersafe gegeven. Om de aangeboden kwaliteit te toetsen was een onderdeel van de uitvraag een zogenaamde “dynamische verificatie periode”. Tijdens deze periode kon de winnende partij laten zien dat ze de aangeboden kwaliteit ook echt konden leveren. Intersafe heeft deze fase keurig doorlopen en daarna de definitieve gunning verkregen.

Op de foto is te zien dat Matthijs en Maurice, geheel Coronaproof en zichtbaar blij met deze opdracht, de handtekening hebben gezet.

020 - 686 80 80

Wil je liever teruggebeld worden?

Wij geven u graag een vrijblijvend advies over onze producten en/of diensten.