020 - 686 80 80

Buurt en type woning medebepalend voor aantal woninginbraken

maandag 15 april 2019

De kans op een inbraak wordt in belangrijke mate bepaald door de buurt en het type woning waarin mensen wonen. Dat blijkt uit een analyse die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent heeft uitgevoerd op de Veiligheidsmonitor 2017. In wijken met minder sociale controle, Het slachtofferschap van een (poging tot) woninginbraak is mede afhankelijk van de sociale controle in de wijk en preventiemaatregelen in de woonomgeving. Woningen die vrijstaan, ouder zijn en een hogere WOZ-waarde hebben zijn relatief gezien het meest in trek bij inbrekers.

In 2017 gaf 12 procent van de personen van 15 jaar en ouder aan dat zij in de afgelopen vijf jaar slachtoffer zijn geweest van een woninginbraak of poging daartoe. In de provincie Noord-Holland werd meer ingebroken dan gemiddeld in Nederland en in Amsterdam meer dan gemiddeld in andere gemeenten. Buurten met een grote sociale cohesie scoren in de Veiligheidsmonitor duidelijk beter dan buurten waar sociale controle ontbreekt.

Seniorenwoningen en hoge flats zijn relatief weinig het doel van inbrekers. Bewoners van vrijstaande woningen, benedenwoningen en hoekwoningen geven vaker aan dat zij de afgelopen vijf jaar slachtoffer zijn geweest van (een poging tot) woninginbraak. Veel mensen nemen maatregelen tegen inbraak. Vaak worden buitenverlichting (76 procent), extra veiligheidssloten (65 procent) en rolluiken (met name in het zuiden van het land) genoemd. Een alarminstallatie komt met 13 procent minder vaak voor.

Neem contact met Intersafe op als u zich veilig wilt voelen in uw eigen woning of zonder zorgen op reis wilt kunnen gaan. Onze specialisten kunnen u adviseren over de juiste inbraakbeveiliging, alarmsysteem en de opvolging van meldingen door meldkamer en mobiele surveillance. Intersafe biedt verschillende mogelijkheden om daarvoor een abonnement af te sluiten.

020 - 686 80 80

Wil je liever teruggebeld worden?

Wij geven u graag een vrijblijvend advies over onze producten en/of diensten.